Výškové práce - Mauric, s.r.o., pôsobíme v regiónoch MT, ZA, DK, Žilina, Martin a na celom Slovensku. Máme tím skúsených a školených výškových špecialistov, ktorý vykonáva výškové práce na miestach nedostupných pre zdvíhaciu techniku a stavbu lešenia. Martin, MT a okolie, celé Slovensko

Naši skúsení výškoví špecialisti Bám radi poradia a pomôžu realizovať aj náročné práce vo výškach

Vykonávame aj klampiarske práce na ťažko dostupných miestach, kostolné veže, Arboristiku a spiľovanie rizikových stromov

Nátery striech, konštrukcií, vysielačov, stožiarov, komínov, Maliarske a natieračské práce, fasády, strechy, opravy a čistenie, špárovanie panelových domov, bleskozvody montáž, verejné osvetlenie, telekomunikačné technológie

Kontakt – výškové práce, nátery striech, opravy fasád, spiľovanie stromov, ..

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

Mauric s.r.o.

Konateľ:

Sídlo spoločnosti:
Korešpondenčná a fakturačná adresa:
M. Galandu 4653/14, 03601 Martin

Fakturačné údaje:
IČO: 50 393 804
DIČ: 2120304956
IČ DPH: SK2120304956

Bankové spojenie:
Č.Ú.: SK46 1100 0000 0029 4802 5519
SWIFT: TATRSKBX