Výškové práce - Mauric, s.r.o., pôsobíme v regiónoch MT, ZA, DK, Žilina, Martin a na celom Slovensku. Máme tím skúsených a školených výškových špecialistov, ktorý vykonáva výškové práce na miestach nedostupných pre zdvíhaciu techniku a stavbu lešenia. Martin, MT a okolie, celé Slovensko

Naši skúsení výškoví špecialisti Bám radi poradia a pomôžu realizovať aj náročné práce vo výškach

Vykonávame aj klampiarske práce na ťažko dostupných miestach, kostolné veže, Arboristiku a spiľovanie rizikových stromov

Nátery striech, konštrukcií, vysielačov, stožiarov, komínov, Maliarske a natieračské práce, fasády, strechy, opravy a čistenie, špárovanie panelových domov, bleskozvody montáž, verejné osvetlenie, telekomunikačné technológie

O spoločnosti MAURIC s.r.o.

VÝŠKOVÉ PRÁCE LEZECKOU TECHNIKOU

Pôsobnosť spoločnosti MAURIC s.r.o. sú stavebné, montážne, maliarske a rekonštrukčné výškové práce na miestach nedostupných pre zdvíhaciu techniku a stavbu lešenia. Výškové práce realizujeme horolezeckou a speleologickou technikou.

Spoločnosť disponuje skúsenými a školenými výškovými špecialistami na práce vo výškach nad voľnou hĺbkou. Pri realizácii našich prác je prioritou bezpečnosť pri práci s použitím certifikovaného a kvalitného vybavenia.
Pre klientov hľadáme optimálne riešenia realizácie prác s použitím inovatívnych techník a postupov. Profesionálne výškové práce s použitím najlepších materiálov sú samozrejmosť, pri optimálnom pomere kvality a ceny pre našich zákazníkov.
Pôsobíme na celom území Slovenskej republiky a v zahraničí.

 • Náter striech,  konštrukcií, vysielačov,  stožiarov, komínov
 • Maliarske a natieračské práce, (náter fasád, nátery striech, nátery kostolov a iných vysokých objektov)
 • Opravy a čistenie fasád od rias plesní a machov, špárovanie panelových domov
 • Montáž bleskozvodov, elektroinštalácie, verejné osvetlenie
 • Montáž a servis telekomunikačných technológií
 • Montážne, rekonštrukčné práce a údržba priemyselných objektov, (čistenie stropných konštrukcií, čistenie síl a zásobníkov). Montáž stožiarov a konštrukcií
 • Klampiarske práce na ťažko dostupných miestach (kostolné veže...)
 • Arboristika, rizikové spiľovanie stromov, likvidácia a odvoz drevnej hmoty

Partneri

Náš tím

 • Ing. Marek Sitár
  konateľ spoločnosti

  Vedomosti a poznatky v odbore Materiálová technológia a tiež Environmentálne inžinierstvo získané počas vysokoškolského štúdia sú využívané v rámci mojej…
 • Oskár Lacko

  V praxi využívam vášeň z lezenia a výšok, ktorá má sprevádza od detstva. Technické zručnosti a skúsenosti z oblasti Strojárstva…