Výškové práce - Mauric, s.r.o., pôsobíme v regiónoch MT, ZA, DK, Žilina, Martin a na celom Slovensku. Máme tím skúsených a školených výškových špecialistov, ktorý vykonáva výškové práce na miestach nedostupných pre zdvíhaciu techniku a stavbu lešenia. Martin, MT a okolie, celé Slovensko

Naši skúsení výškoví špecialisti Bám radi poradia a pomôžu realizovať aj náročné práce vo výškach

Vykonávame aj klampiarske práce na ťažko dostupných miestach, kostolné veže, Arboristiku a spiľovanie rizikových stromov

Nátery striech, konštrukcií, vysielačov, stožiarov, komínov, Maliarske a natieračské práce, fasády, strechy, opravy a čistenie, špárovanie panelových domov, bleskozvody montáž, verejné osvetlenie, telekomunikačné technológie

Vedomosti a poznatky v odbore Materiálová technológia a tiež Environmentálne inžinierstvo získané počas vysokoškolského štúdia sú využívané v rámci mojej práce. Výškové práce vykonávam od roku 2004. Skúsenosti v oblasti lanových techník som taktiež získal počas praxe ako dlhoročný dobrovoľný záchranár Horskej služby. Venujem sa horolezectvu a lano je neodmysliteľnou súčasťou môjho života.