Výškové práce - Mauric, s.r.o., pôsobíme v regiónoch MT, ZA, DK, Žilina, Martin a na celom Slovensku. Máme tím skúsených a školených výškových špecialistov, ktorý vykonáva výškové práce na miestach nedostupných pre zdvíhaciu techniku a stavbu lešenia. Martin, MT a okolie, celé Slovensko

Naši skúsení výškoví špecialisti Bám radi poradia a pomôžu realizovať aj náročné práce vo výškach

Vykonávame aj klampiarske práce na ťažko dostupných miestach, kostolné veže, Arboristiku a spiľovanie rizikových stromov

Nátery striech, konštrukcií, vysielačov, stožiarov, komínov, Maliarske a natieračské práce, fasády, strechy, opravy a čistenie, špárovanie panelových domov, bleskozvody montáž, verejné osvetlenie, telekomunikačné technológie

Portfolio Tag: výškové práce

Vodná elektráreň Čierny Váh

- práce vo výškach - oprava, čistenie a asfaltovanie dilatačných špár v Asfaltovo-Betónovom plášti nádrže - oprava, vŕtanie, vyrovnávanie a injektáž výdutí a priesakových ložísk v AB plášti nádrže [gallery ids="2167,2158,2159,2160,2163,2161,2168,2162,2164,2165,2166"]
Viac

Náter konštrukcií

- výškové práce - náter oceľových konštrukcií, stožiarov a stĺpov [gallery ids="2153,2154,2155,2156,2342"]
Viac

Klampiarske práce, nátery striech

- výškové práce - nátery striech - montáž a oprava klampiarskych prvkov - čistenie odkvapových žľabov - náter strechy [gallery ids="2143,2379,2145,2365,2144,2364,2147,2146"]
Viac