Výškové práce - Mauric, s.r.o., pôsobíme v regiónoch MT, ZA, DK, Žilina, Martin a na celom Slovensku. Máme tím skúsených a školených výškových špecialistov, ktorý vykonáva výškové práce na miestach nedostupných pre zdvíhaciu techniku a stavbu lešenia. Martin, MT a okolie, celé Slovensko

Naši skúsení výškoví špecialisti Bám radi poradia a pomôžu realizovať aj náročné práce vo výškach

Vykonávame aj klampiarske práce na ťažko dostupných miestach, kostolné veže, Arboristiku a spiľovanie rizikových stromov

Nátery striech, konštrukcií, vysielačov, stožiarov, komínov, Maliarske a natieračské práce, fasády, strechy, opravy a čistenie, špárovanie panelových domov, bleskozvody montáž, verejné osvetlenie, telekomunikačné technológie

 • vyskove prace - Spiľovanie rizikových stromov, arboristika
 • vyskove prace - Montáž bleskozvodov
 • vyskove prace - Stavba stožiara
 • vyskove prace - Rôzne výškové práce
 • vyskove prace - Vodná elektráreň Čierny Váh
 • vyskove prace - Náter konštrukcií
 • vyskove prace - Montáž uzáverov na strojovni Ružín
 • vyskove prace - Klampiarske práce, nátery striech
 • vyskove prace - Čistenie fasád, tmelenie, opravy
 • vyskove prace - Výškové práce – vybrané referencie
 • vyskove prace - Telekomunikačné technológie